למה עזרי הוראה?

עזרי הוראה או עזרי הדרכה הם כלים בידי המורה או המדריך. מטרתם להמחיש לתלמיד את התוכן הנלמד, להנחות את הכיתה לפעילות למידה עצמית וכן להעביר מידע נוסף, מעבר לזה הנמסר בדרך פרונטלית.

עזרי הוראה, עזרי הדרכה ובקיצור – עזרים, כשמם, נועדו לעזור למורה ולמדריך להעביר את התוכן לקהלי היעד.

נבדיל בין כמה משפחות של עזרים:
 עזרי המחשה: תמונות, תרשימים, מפות, קטעי וידאו, מודלים וכדומה.
 עזרי מידע: כרטיסיות מידע, מקורות ראשוניים, הפניות לספרות ועוד.
 עזרי הכוונה לפעילות: דפי עבודה וחוברות לעבודה עצמית.

בדרך כלל יכולים המורים והמדריכים לפתח עזרים באופן עצמאי, בהתאמה לצורכיהם. פיתוח עזרים בצורה מרוכזת מטרתו להקל על המורים, מכיוון שניתן כך להפיץ עזרים איכותיים בעלויות נוחות.

בצוות הדידקטי אנו מקפידים על כך שעזרי ההוראה יהיו פשוטים! פשוטים לתפעול בידי המורה, ופשוטים להבנה בידי התלמידים.

תהליך תכנון והכנת עזרי הוראה בצוות הדידקטי כולל בחינת צרכים בתוכנית הלימודים, התאמה לזמן העומד לרשות המורה ולנגישותו להפעלת העזרים, תכנון העזר, עיצובו והפקתו.

 

מדגם מתוך העזרים שלנולכל עזרי ההוראה קטלוג מוצרים

 

אודות המחבר

חברה לפיתוח עזרי למידה באנגלית.

0.00 0 items